ONDERTEKENAARS

Zij lanceren mee de bouw van morgen


ir. Tom Roelants

Administrateur-generaal

Agentschap wegen en verkeer

Helmer Rooze

Administrateur-generaal

Agentschap Wonen Vlaanderen

Roger Kesteloot

Directeur-generaal

De Lijn

ir. Chris Danckaerts

Gedelegeerd bestuurder

De Vlaamse Waterweg

Wouter Casteels

Algemeen manager

De Werkvennootschap

Frank Geets

Administrateur-generaal

Facilitair Bedrijf

Lieven Boeve

directeur-generaal

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Raymonda Verdyck

Afgevaardigd bestuurder

GO! (onderwijs van de Vlaamse gemeenschap)

S.H.M. Vreuls

Directeur

Habenu - Van de Kreeke

Luc Hellemans

Algemeen directeur

Bart Van Camp

Directeur omgeving

Lantis

Filip Boelaert

Secretaris-generaal

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Luc Peeters

Administrateur-generaal

VEA ( Vlaams Energieagentschap)

Frederik Hyndrickx

CEO

VEB (Vlaams Energiebedrijf)

Mark Andries

Administrateur-generaal

Vlaio (Agentschap Innoveren en Ondernemen)

Wendy Francken

Directeur

VLARIO

Jan Buysse

Algemeen directeur

VLEVA

Ben Forier

Gedelegeerd bestuurder

VMSW

Dr. Ir. Nathalie Balcaen

Administrateur-generaal

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Frederik Loeckx

Algemeen directeur

FLUX 50

Christophe Hautier

Manager Director

ORI (Organisatie van advies- en ingenieursbureaus)

Claude Marinower

Schepen van Stad Antwerpen

Stad Antwerpen

Tom De Hauwere

Zaakvoerder

Bouwbedrijf De Hauwere bv