HET CHARTER

Samen werken aan het imago van de bouw als maatschappelijke sector op hoogtechnologische koers

Uitdagingen voor de bouwsector

De bouwsector levert vandaag een cruciale bijdrage tot het aangaan van de klimaatuitdagingen maar ook aan een kwaliteitsvolle zorg en onderwijs, aan groen en milieu, aan mobiliteit, aan energie-effici├źntie en hernieuwbare energie, aan waterzuivering en waterbescherming, aan circulair bouwen, aan een leefbare omgeving, aan sport en gezondheid.

De Confederatie Bouw stelt evenwel vast dat die cruciale bijdrage te weinig bekend bij het grote publiek en meer in bijzonder ook bij jongeren onbekend is. In de uiteenlopende opleidingen die voor de bouwsector van nut kunnen zijn, vermindert de instroom.

Daarom reikt de CB de hand aan andere partners om gezamenlijk de cruciale maatschappelijke en tegelijk innovatieve rol van de bouw uit te dragen maar tegelijk om nieuwe initiatieven waardoor de sector op een professionelere manier kan werken aan een nieuwe werk- en leefomgeving, te stimuleren en beter kenbaar te maken. Vernieuwing en visibiliteit gaan zo hand in hand. Naarmate er in de sector en in de opleidingen die tot de sector voorbereiden, meer innovaties tot stand komen, zullen er zich ook meer gelegenheden voordoen om positief in het daglicht te komen.

Met dit charter neemt u samen met de Confederatie Bouw het engagement op om de innovatieve knowhow van de Vlaamse bouw te valoriseren en mee kenbaar te maken.

Engagementen van de deelnemende partijen

  • actief mee te werken aan de campagne van de CB om de bouw te promoten als een innovatieve sector die belangrijke maatschappelijke doelen mee helpt realiseren.
  • de CB te informeren over projecten en initiatieven die daartoe een bijdrage kunnen leveren.
  • Het kan gaan om innoverende projecten en initiatieven die uitgaan van zowel bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen als van overheden (in de rol van opdrachtgever en/of regelgevers).
  • Het kan gaan om vernieuwende opleidingstrajecten (in samenwerking met bouwbedrijven), om een nieuwe aanpak van opleidingen (bijvoorbeeld met externe voordrachtgevers), om stages en duale trajecten van jongeren bij bedrijven uit de bouw, om eindwerken van jongeren in samenwerking met bouwbedrijven, om innovatieve projecten bij bedrijven waarbij jongeren worden betrokken, om inspirerende loopbanen van jongeren in bouwbedrijven, om nieuwe initiatieven van overheden die in de bouw nieuwe markten doen ontstaan;
  • indien u dit beschikbaar hebt, beeldmateriaal te bezorgen die de CB kan gebruiken voor haar webplatform en voor de sociale media.
  • het  online videoplatform #werfze mee te promoten bij de doelgroepen.

Energiezuinige woningen, dat is de bouw. Waterzuiveringsinstallaties, dat is de bouw. Windmolens, dat is de bouw. Voor heel veel bepalende elementen in ons klimaatplan, kijken we naar de bouw.

Minister-president van de Vlaamse regering Jan Jambon